top of page

Lyrics & Translations

  1. Kis Kece Lányom (My dear daughter)

Kis kece lányom fehérben vagyon,

Fehér a rózsa, kezébe vagyon.

Mondom, mondom, fordulj ide, mátkám asszony,

Mondom, mondom, fordulj ide, mátkám asszony.

 

Karsai rózsa, cidrusi mënta,

Én elmennék az új táncba,

Mondom, mondom, fordulj ide, mátkám asszony,

Mondom, mondom, fordulj ide, mátkám asszony.

White is the dress of my graceful girl,

White is the rose that is in her hand.

Turn to me, I say to you, my bride. 

Turn to me, I say to you, my bride.

 

Like of Cyprus, rose of Kajta,

I’d go to the dance, if there’d be a beautiful girl.

Turn to me, I say to you, my bride.

Turn to me, I say to you, my bride.

​   2. Ha kimegyek (If I climb)

Ha kimegyek arr' a magos tetőre,

Találok én szeretőre kettőre.

Ej, baj, baj, baj, de nagy baj,

Hogy a babám szive olyan, mint a vaj!

 

Nem kell nekem sem a kettő, sem az egy,

Azt szeretem, aki eddig szeretett,

Ej, baj, baj, baj, de nagy baj,

Hogy a babám szive olyan, mint a vaj!

If I go out to the high roof,

I’ll find not one but two lovers.

Oh, trouble, great trouble,

That my darling’s heart is like butter!

 

I don't want neither the one nor the other,

I love the one who has loved me so far.

Oh, trouble, great trouble,

That my darling’s heart is like butter!

​   3. Asszonyok, asszonyok (Ladies)

 

Asszonyok, asszonyok, had' legyek társatok,

Gyermekruhát mosni mivel én is tudok.

Sohse láttam lëánybõrt hogy árultak vóna,

S a timárok kordovánnak készitettek vória!

 

Anyámtól a kontyot sokszor kértem vóna,

Ha keze botjától nem irtóztam vóna;

Ebek ugatásán gyakran örvendeztem,

A legények jönnek, magamban azt véltem.

 

Asszonyok, asszonyok, had' legyek társatok,

Gyermekruhát mosni mivel én is tudok.

Sohse láttam leánybõrt hogy árultak vóna,

S a timárok kordovánnak készitettek vóna.

Women, women listen, let me share your labour.
I can rinse and rub as well as any neighbour
Soft as silk and white as milk, maids as sweet as honey.
Such I never say for sale, no not for any money!

If my mother’s wrath I had not so much dreaded,
I’d have begge her blessing, and by now be wedded.

Dogs begin to bark and loud my heart is drumming.

Hark! Along the street the village lads are coming.

Women, women, listen, let me share your labour.
I can rinse and rub as well as any neighbour!
Soft as silk and white as milk, maids as sweet as honey

Such I never say for sale, no, not for any money!

​   4. A tömlöcben (In prison)

Minden ember szerenesésen,

Csak én élek keservesen,

Fejem lehajtom csendesen,

Csak úgy sírok keservesen.

Olyan nap nem jött az égre,

Könnyem ne hulljon a földre,

Hull a földre, hull ölembe,

Hull a gyászos kebelembe.

Bolthajtásos az én szobám,

Még a holdvilág sem süt rám;

Hát a fényes napsugárja

Hogy sütne hervadt orcámra!

Azt sohasem hittem volna,

Tömlöc oldalamat rontsa,

Piros orcám meghervassza,

Bodor hajam levásítsa.

Ne sírj, kedves feleségem,

Ne zokogj, édes gyermekem!

Gondodat viseli az Isten,

Kiszabadulok még innen.

Every person is happy,

Only I live miserably,

I bow my head quietly,

And cry bitterly.

 

Such a day has not come to the sky,

That my tears wouldn't fall to the ground,

Falling on the ground, falling in my lap,

Falling in my sorrowful bosom. 

 

My room is vaulted,

Even the moonlight doesn't shine on me;

So how would the bright sunbeam

Shine on my withered face!

 

I never would have believed,

That I should have a hollow side, 

Turn my rosy cheeks pale,

And strip my curly hair.

 

Weep not, my dear wife, 
Do not weep, my sweet child. 

God carries your burden, I'll be free from here.

   5. Ifjúság, mint sólyommadár  (La jeunesse est comme un faucon)

Ifjúság mint sólyommadár,

Addig víg, míg szabadon jár,

De énnékem, szegénnek, már

Szívem víg örömet nem vár.

 

Hol mások járnak kettesen,

Mint egy Apolló, kedvesen,

Fejem lehajtván könnyesen,

Nézek csak nagy keservesen.
 

Mennék én is, ha mehetnék,

Szárnyamra, ha fölkelhetnék,

Így, magányosan nem élnék,

Mint madár, társat keresnék!

 

De meg vagyok határozva,

Szabad fejem be van zárva,

Olyan vagyok, mint az árva,

Nagy bánatban elfáradva.

 

Adja Isten hogy lehessek,

Valaha véled élhessek!

Ezt óhajtja ez a lélek,

Akié ez a kis ének.

Youth is like a falcon,

Joyful as long as it roams free.

But for me, poor sad and forlorn,

My poor heart is troubled and torn.

 

While others walk hand in hand,

Like Diana and Apollo,

I bow my head in sorrow,

And look on in great despair.

 

Had I wings, I’d fly away,

Here alone I never would stay,

Lonely here no longer I’d wait,

Like the birds, I’d find me a mate.

 

But ah me ! by fetters I’m bound,

Cruel chains bind me to the ground,

Like an orphan sad and forlorn,

Wailing weeping, weary and worn.

 

Got Almighty answer my cry,

Take me to Thy heaven on high

For no earthly pleasure I long,

I, who wrote this little sad song.

​   6. Székely Friss (Danse rapide)

Ne busuljon, komámasszony,

Csak az Isten rozsot adjon;

Megisszuk a rozsnak levit,

Dícsérjük az Isten nevit.

 

Az ördög is elvitt vóna,

Ha féllitres nem lett vóna;

S a féllitres előkerült

S éngem az ördög elkerült.

 

Arra vigyázz, öregasszony,

Hogy az ördög el ne kapjon,

Bihal bőrbe öltöztessen,

Pokolba bé döcögtessen,

az ördög pokolba bé ne döcögtessen,

hejehaj!
 

Don’t be sad old woman
God will give enough rye
We’ll drink the alcohol

and praise God’s name


The devil would’ve taken me away

If there hadn't been a bottle with me

I took out the bottle

and the devil went away


Watch out old woman,

that the devil doesn’t catch you,

Dress you up in buffalo skin

and bring you down to hell

May the devil not drag you down to hell,

hey how !

    7. Eddig való dolgom (Spring begins with labour)

 

Eddig való dolgom a tavaszi szántás,
Kertekbe, rétekbe füvet lekaszálás;
Immár ökröm hejjin lovam a nyeregbe,
Szíjostorom hejjin kantarszár kezembe.

Eljött már az a nap, melyben kell indulni,
Házamtól, hazámtól bús szivvel távozni,
Kedves szüleimtől sirva elbúcsuzni,
Kedves hitestársam árván itt kell hagyni.

My work up until now has been spring plowing,

Mowing grass in gardens and meadows;

Now my ox is replaced by a horse in the saddle,

And reins in my hand instead of a whip.

The day has come when I must depart,

Leave my home and country with a heavy heart,

Bid tearful farewells to my dear parents,

Leave my dear spouse alone.

    8. Bölcsődal (Berceuse)

 

„Beli fiam, beli,

aludj fiam lelkem!

Fogsze majd gondozni,

hej, mikor megöre – egszem?“

 

„Foglak, anyám, foglak,

amig legény leszek;

ha meghásasodom,

hej, tetőled elme – egyek.

 

Mmm, aludjál, aludjál,

engem békén hagyjál!

Amig békén nem hagysz,

mmm, addig el nem alhatsz.

 

Mmm, zöld erdőbe menj el,

fehér inged vedd fel;

ingecskéd fehérlik,

mmm, a zöld erdőn végig.

 

Mmm, fehér ingecskédet

Maris varrta néked,

zöldelő berekbe

mmm, selyemmel himezte.

 

Beli fiam, beli,

fehérszárnyú tünder!

A fekete földbe,

hej, csak el ne repü – ülnél!

 

Beli, kicsi fiam, beli . . .

Darling, slumber, slumber
Darling little baby!
When your mother grows old

will you then take care of her?

 

I will take care of you, Mother, while I’m single,
but when I am married,

soon I’ll go off and leave you

Slumber, slumber, darling,

don’t give me more trouble,

soon you’ll quietly slumber,

m darling keep quiet be still

Go into the green woods,

wear your white shirt,

let your little white shirt twinkle.

M, through the dark green branches.

M your white shirt that twinkles

our old Mary sewed it for you

in the green fields.

Mmm, she embroidered it with silk.

 

Beloved son, beloved,

Fairy with white wings!

Into the black earth,

Hey, just don't fly away!

Beloved, my little son, beloved...​

    9. Legénytánc (La dance des garçons)

Tölgyes bucka, tövibe,

gyere pajtás izibe!

Tölgyes buckan iszalag,

táncolj, amig legény vagy!

 

Három kecske meg egy bak,

szökj fel pajtás, szökj fel csak!

Szöknék biz én jó nagyot,

de a lábam megbotlott.

 

Hopsza pajtás, pattanj fel!

A kecskét ki hajtja el?

Én bizony elhajtanám,

csak ne lesne farkas rám.

Én bizony elhajtanám,

csak ne lesne farkas rám.

csak ne lesne, csak ne lesne farkas rám.

Hej ho, hey ho hey- hey-hey-hey hey-ho 

Tölgyes bucka, tövibe,

gyere pajtás izibe!

Hej hej !

Little oak tree grow up strong,

Dance young fellow, dance along !

Little oak tree breaks in two,

Dance while life is free and new!

 

Three goats and one buck 

If you can, stand up and prance!

I tried prancing ere I could,

Tripped and tumbled, ’twas no good.

 

Now, my lad, the time has come,

Get the goats and drive them home!

Yes, I’d gladly drive them if old wolf hadn’t scared me stiff.

Yes, I’d gladly drive them if

Old wolf hadn’t scared me stiff,

Old wolf hadn’t, Old wolf hadn’t scared me stiff!

 

Hej ho, hey ho hey ho

Little oak tree, grow up strong, dance young fellow, dance along

Hey hey!

   10. Visa från Utanmyra (Chanson d'Utanmyra)

Endast en gång såg jag den man

mina ögon blev som förvända.

Såsom vinden gångade han,

rask och orädd, säker att segra.

Han såg på mej och han log.

Han såg min ros och log,

sen han gångade mej förbi.

Men han gångade mej förbi.

 

Endast en gång såg jag den man,

mina ögon blev som förvända.

Såsom solen strålade han,

all min levnad kom han att ändra.

Han tog på mej och han log.

Han tog min ros och log,

sen han gångade mej förbi.

Men han gångade mej förbi.

 

Endast en gång såg jag den man,

mina ögon blev som förvända.

Sådan man, sån man är han,

Att hans hand kan livet fullända.

Han bröt mitt motstånd, han log.

Han bröt min ros och log,

Sen han gångade mig förbi.

Men han gångar mig förbi.

 

Je n'ai vu cet homme qu'une seule fois

et mes yeux se sont retournés.

Il marchait comme le vent,

rapide et sans peur, sûr de sa victoire.

Il m'a regardé et il a souri.

Il a vu ma rose et il a souri,

Puis il est passé devant moi

Mais il est passé à côté de moi.

 

Je n'ai vu cet homme qu'une seule fois,

et mes yeux se sont détournés.

Il brillait comme le soleil,

Toute ma vie, il changera

Il m'a touchée et il a souri.

Il a pris ma rose et a souri,

Puis il est passé devant moi

Mais il est passé à côté de moi.

 

Je n'ai vu cet homme qu'une seule fois,

Mes yeux se sont détournés.

Un tel homme, un tel homme qu'il est

Que sa main peut rendre la vie complète

Il a brisé ma résistance, il a souri.

Il a brisé ma rose et a souri,

Puis il est passé devant moi.

Mais il passe devant moi.

    11. Ack värmeland  du sköna (Dear old stockholm)

 

Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land!
Du krona för Svea rikes länder!
Ja, om jag komme mitt i det förlovade land,
till Värmland jag ändå återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö,
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

 

I Värmeland är lustigt att leva och bo;
det landet jag prisar så gärna.
Där klappar det hjärtan med heder och tro
så fasta som bergenas kärna.
Och var och en svensk uti Svea rikes land,
som kommer att gästa vid Klarälvens strand,
han finner blott bröder och systrar.

I Värmeland – ja där vill jag bygga och bo,
med enklaste lycka förnöjder.
Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro,
och luften är frisk på dess höjder.
Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång –
vid den vill jag somna så stilla en gång
och vila i värmländska jorden.

Oh Värmeland, you beautiful, you magnificent land

You crown jewel among Sweden's provinces

And if ever I should reach the Promised Land

I would still return to my beloved Värmeland.

For there I want to live, there I want to die If one day I take me a bride from Vaermland

I know it's something I shall never regret.

For there I want to live, there I want to die If one day

I take me a bride from Värmeland

I know it's something I shall never regret.

bottom of page